Φόρμα Ηλεκτρονικής Υποβολής Παραπόνων

 
 

Προς το Τμήμα Παραπόνων της

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΧΑΝΙΩΝ

 

* Σε περίπτωση Νομικού Προσώπου συμπληρώνονται τα στοιχεία του νόμιμου εκπροσώπου που υποβάλλει το παράπονο.

 

Έχετε ήδη απευθυνθεί στον Υπεύθυνο του Καταστήματος / Υπηρεσίας;

Προσωπικά Δεδομένα

Στα πλαίσια της εξυπηρέτησής σας για τη διερεύνηση και επίλυση του παραπόνου σας, η Τράπεζα συλλέγει προσωπικά δεδομένα, τα οποία επεξεργάζεται σύμφωνα με τη Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.