Ιστορική διαδρομή

 
 

Ιστορική-διαδρομή

Η ανάπτυξη της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων, που διαθέτει το πλεονέκτημα του τοπικού προσανατολισμού, πραγματοποιήθηκε μέσω της αρχικής εδραίωσής της στο Νομό Χανίων και τη σταδιακή επέκταση του δικτύου των υποκαταστημάτων της σε όλο το νησί, ώστε να βρίσκεται κατά το δυνατό πλησιέστερα στις αγορές και τους ανθρώπους στους οποίους απευθύνεται. Στον πίνακα που ακολουθεί περιγράφεται συνοπτικά η πορεία της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων από το ξεκίνημά της έως και σήμερα

Έτος Γεγονός

25 Νοεμβρίου 1995

Εγκαίνια  Κεντρικού Καταστήματος

1996

Έναρξη λειτουργίας καταστημάτων οδού Χάληδων και Γεωργιούπολης

Οκτώβριος 1997

Μετά την ψήφιση του νόμου 2515/97, υλοποιήθηκε η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του 1996 και αντικαταστάθηκε η παλιά μερίδα, ονομαστικής αξίας 20,000δρχ, με πέντε νέες μερίδες, ονομαστικής αξίας 40.000 δρχ, η αξία της οποίας ορίστηκε στις 55.000δρχ

6-10 με 10-10-1997

Αύξηση κεφαλαίου της Τράπεζας  κατά την οποία παλιοί και νέοι συνεταίροι επένδυσαν στην Τράπεζα 302εκ. δραχμες, γεγονός πρωτοφανές, τότε, για τα Χανιά

1997

Έναρξη λειτουργίας καταστήματος Πλατανιά

1998

Έναρξη λειτουργίας καταστήματων Πλατάνου και Παλαιόχωρας.

Σύσταση του τμήματος Επενδυτικών Υπηρεσιών

1999

Έναρξη καταστήματος Κισσάμου

2000

Διάσπαση της 1 μερίδας αξίας 67.000 δρχ σε δύο νέες αξίας 45.000 δρχ η κάθε μία

2000

Έναρξη καταστήματος Κολυμπαρίου

Ιούνιος 2000

Καταρτισμός Επιχειρηματικού Σχεδίου 2000-2004

2000

Μετά από συστηματική προσπάθεια της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων από το 1997, ιδρύεται η Πανελλήνια Τράπεζα Α.Ε. στην οποία η Τράπεζά μας συμμετέχει με ποσοστό 16%

2000

Ίδρυση της θυγατρικής εταιρείας ΚΡΗΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. η οποία δραστηριοποιείται στον χώρο της ανάπτυξης και εκμετάλλευσης ακινήτων στην Κρήτη.

2000

Ιδρύθηκε το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών Ελ. Βενιζέλος του οποίου η Τράπεζα είναι ιδρυτικό μέλος και στο οποίο κάθε χρόνο προσφέρει το 1% των καθαρών (μετά από φόρους) κερδών της για τους σκοπούς του ιδρύματος.

2001

Έναρξη λειτουργίας καταστήματος Οδού Κισάμου 112

2002

Έναρξη λειτουργίας καταστημάτων Ρεθύμνου, Αθήνας, Αλικιανού

2002

Ολοκλήρωση σύνδεσης με τα Διατραπεζικά συστήματα ΔΙΑΣ και εισαγωγή ΑΤΜ

2003

Επέκταση στην Ανατολική Κρήτη με την έναρξη λειτουργίας του καταστήματος Οδού 25ης Αυγούστου

2003

Προκήρυξη αρχιτεκτονικού διαγωνισμού για την ανέγερση του νέου κτιρίου Διοίκησης και κεντρικού Καταστήματος

2004

Έναρξη λειτουργίας καταστημάτων Ιεράπετρας, Χερσονήσου, Μοιρών και Κυθήρων

2005

Εισαγωγή ΙP τηλεφωνίας, η οποία ενοποιεί τη ροή δεδομένων και εικόνας σε όλο το δίκτυο των καταστημάτων της τράπεζας, τόσο εντός καταστήματος όσο και δια-καταστηματικά, μετατρέπει τις τηλεφωνικές συσκευές σε εργαλεία «εργασίας και μνήμης» και υλοποιεί τη διοικητική επικοινωνία των καταστημάτων με τηλεδιάσκεψη. (teleconference)

2005

Έναρξη λειτουργίας Καταστημάτων Λ. Κνωσού και Λ. 62 Μαρτύρων

Οκτώβριος 2005

Καταρτισμός Επιχειρηματικού Σχεδίου 2005-2009

2006

Έναρξη λειτουργίας καταστημάτων Λ. Ικάρου, Αγίου Νικολάου

2006

Μεταστέγαση Καταστήματος Αθήνας, Μεταστέγαση Καταστήματος Ιεράπετρας

2006

Ξεκινά το έργο «ΚΡ-26: Συνεχής προσαρμογή του Ανθρώπινου Δυναμικού στις νέες συνθήκες μέσω μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης της Διοίκησης των Αλλαγών με χρήση Ευφυϊών Επιχειρησιακών Πληροφοριακών Συστημάτων» που εντάσσεται στα πλαίσια υλοποίησης του επιχειρηματικού προγράμματος ΠΕΠ Κρήτης με συγχρηματοδότηση από το Ε.Τ.Π.Α. και από την Περιφέρεια Κρήτης και τελικό δικαιούχο την Γ.Γ.Ε.Τ.

Η τράπεζα συνεργάζεται με το Εργαστήριο Συστημάτων Υποστήριξης Αποφάσεων (ΕΡΓΑΣΥΑ) του Πολυτεχνείου Κρήτης, το Κ.Ε.Κ. Διάσταση και την Greek Geeks A.E.

Το έργο αφορά, ως μελέτη περίπτωσης εφαρμογής, κυρίως τους ανθρώπινους πόρους της Συν/κης Τράπεζας Χανίων και αποσκοπεί στο να αναπτυχθούν κανονιστικά πλαίσια, συστήματα, και εργαλεία για την βελτίωση της αποτελεσματικότητας της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων.

2007

Έναρξη λειτουργίας καταστημάτων Τυμπακίου και Σητείας

2007

Αλλαγή Εταιρικής Ταυτότητας. Υιοθέτηση νέου λογότυπου και νέων χρωματισμών που συντελούν στη διαμόρφωση του νέου προσώπου της Σ.Τ.Χ. για το αύριο. Ένα πρόσωπο με αξίες…ευαίσθητο και δυναμικό, που έχει στο κέντρο της προσοχής του τον άνθρωπο!

02-06-2007

Έναρξη λειτουργίας του νέου ιδιόκτητου κτιρίου Διοίκησης και Κεντρικού καταστήματος της Τράπεζας

01-10 με 31-10-2007

Αύξηση κεφαλαίου της Τράπεζας κατά 15εκ. Ευρώ

2008

Έναρξη λειτουργίας καταστημάτων Αρκαλοχωρίου και Μυσσιρίων Ρεθύμνου

2008

Μεταστέγαση Καταστήματος Παλαιόχωρας σε νέες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις

2009

Μεταστέγαση Καταστήματος Γεωργιούπολης σε νέες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις

2009

Σύσταση της θυγατρικής εταιρείας επιχειρηματικών συμμετοχών (venture capital) Κρητικές Συμμετοχές Α.Ε.

2009

Ενίσχυση ΚΕ’ Εφορίας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων για την ανάδειξη των αρχαιοτήτων στο λόφο Καστέλλι Χανίων

2009

Χορηγία ενός πυροσβεστικού οχήματος στους Εθελοντές Εκτάκτων Αναγκών Νομού Χανίων

Δεκέμβριος 2009

Πλήρης αναβάθμιση της υπηρεσίας ηλεκτρονικής τραπεζικής της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων. Το νέο Web-Banking, ο πρωταγωνιστής του μέλλοντος στις τραπεζικές συναλλαγές, παρέχει ύψιστη ασφάλεια και σιγουριά στους πελάτες και χρήστες του διαδικτύου.

Μάρτιος 2010

Καταρτισμός Επιχειρηματικού Σχεδίου 2010-2014

01 Νοεμβρίου 2010

Διάσπαση της 1 μερίδας αξίας 175€ σε πέντε νέες αξίας 35€ η κάθε μία

Μάρτιος 2011

Ολοκλήρωση αναβάθμισης στο σύνολο των καρτών. Όλες πλέον οι κάρτες γενικού σκοπού (χρεωστικές και πιστωτικές) λόγω της υιοθέτησης συστήματος ενισχυμένης προστασίας, καθίστανται από τις ασφαλέστερες σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Φεβρουάριος 2012

Έναρξη λειτουργίας νέων μονάδων στο Περιστέρι και στην Αγία Παρασκευή

2015 Αύξηση Συνεταιριστικού Κεφαλαίου κατά 12,5εκ.Ευρώ
2017 Έναρξη λειτουργίας καταστήματος στην Οδό Δραγατσανίου στο κέντρο της Αθήνας
2018 Έναρξη λειτουργίας καταστημάτων Καλλιθέας, Παγκρατίου, Αμαρουσίου

Με σεβασμό στις θεμελιώδεις αξίες και παραδόσεις, όπως αυτές αποτυπώνονταν στο προηγούμενο λογότυπο και συμπυκνώνονταν  στο σύνθημα «Η Συμμετοχή κάνει τη διαφορά», η Τράπεζα κάνει το επόμενο βήμα σε αρμονία με τις σύγχρονες ανάγκες και εξελίξεις ενώ το νέο μας σύνθημα αποτελεί ένα μήνυμα συνεργασίας που έχει για προτεραιότητα της τον άνθρωπο.

«Πορευόμαστε στο μέλλον, με τις ρίζες μας στα Χανιά, αγκαλιάζουμε την Κρήτη και απλώνουμε τη δύναμή μας σε όλη την Ελλάδα.

Οικοδομούμε την εμπιστοσύνη, με σύνθημα την αξιοπιστία και τη συνέπεια χτίζουμε το κοινό μας αύριο σε στέρεες βάσεις

Ανταποδίδουμε την αγάπη, πιστοί στον τόπο που ανέθρεψε τα ιδανικά μας στεκόμαστε αρωγοί κάθε συλλογικής προσπάθειας

Η επιτυχία έχει όνομα, το όνομα των στελεχών μας που κάθε μέρα κάνουν πράξη το όραμά μας»

Κεφάλαιό μας… ο άνθρωπος!