Οργανωτική Δομή

 
 

Οργανωτική Δομή

 

 

 

Η Οργάνωση της Τράπεζας αποτελεί συνεχή μέριμνα της Διοίκησης και των στελεχών της, έτσι ώστε να αποκρίνεται στις ανάγκες του διευρυμένου δικτύου της Τράπεζας και στην ποικιλία προϊόντων και υπηρεσιών της. Η λειτουργική δομή της Τράπεζας πρέπει να συμβαδίζει με το μέγεθός της και για το λόγο αυτό η Διοίκηση συστήνει αρμόδια τμήματα τα οποία καλύπτουν εξειδικευμένες τεχνικές απαιτήσεις ορισμένων προϊόντων και λειτουργιών και έχουν συντονιστικό ρόλο για την Τράπεζα σε επίπεδο δικτύου.

Δείτε εδώ τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης της Τράπεζας.