Διοικητικό Συμβούλιο

 
 

Διοικητικό-Συμβούλιο

 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας αποτελεί το ανώτερο διοικητικό όργανο της Τράπεζας και η κύρια αρμοδιότητά του είναι η χάραξη στρατηγικής της Τράπεζας, η λήψη όλων των σημαντικών αποφάσεων και ο έλεγχος της ομαλής πορείας της. Η θητεία του Δ.Σ. της Τράπεζας είναι τετραετής και κατά την λήξη της οι σύμβουλοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.