06/02/2020: Ανακοίνωση: Προσωρινή διακοπή λειτουργίας εναλλακτικών δικτύων

 
 

 

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω απαραίτητων εργασιών την Παρασκευή 07/02/2020 και για το διάστημα από 06:00 έως 07:00, δε θα είναι δυνατή η πραγματοποίηση συναλλαγών μέσω καρτών, ΑΤΜ, τερματικών P.O.S. και web banking.