13/09/2019: Θεματικό εργαστήριο στο πλαίσιο του έργου YES!

 
 

Οι εταίροι του διακρατικού έργου «Young Entrepreneurs Succeed (YES!)» σε συνεργασία με τη Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων διοργάνωσαν θεματικό εργαστήριο, με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών επιχειρηματικής ανάπτυξης σε νέους ανέργους εκτός εργασίας-εκπαίδευσης-κατάρτισης (NEETs). Το θεματικό εργαστήριο πραγματοποιήθηκε στα Χανιά στη διάρκεια του τριημέρου 4-6 Σεπτεμβρίου 2019. Συμμετείχαν οι εταίροι του έργου YES!, στελέχη της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων καθώς και τοπικών φορέων παροχής υπηρεσιών επιχειρηματικής ανάπτυξης.

Στη διάρκεια του εργαστηρίου παρουσιάστηκε η ολοκληρωμένη μεθοδολογία υποστήριξης νέων επιχειρηματιών που εφαρμόζει το διεθνές δίκτυο Youth Enterprise International (YBI) σε 51 χώρες ανά τον κόσμο. Συγκεκριμένα, αναλύθηκε και συζητήθηκε εκτενώς η διαδικασία προετοιμασίας και υποστήριξης ενός νέου επιχειρηματία, τόσο κατά την περίοδο πριν την ίδρυση της επιχείρησης, όσο και στη διάρκεια του αρχικού σταδίου ανάπτυξης αυτής.

Οι παριστάμενοι, εκπρόσωποι των φορέων τους, συνέκλιναν στην άποψη ότι απαιτείται ο κατάλληλος συνδυασμός οικονομικών και μη-οικονομικών υπηρεσιών, ώστε να αυξάνονται οι πιθανότητες βιωσιμότητας επιχειρήσεων που ιδρύονται από NEETs. Σε ότι αφορά τις οικονομικές υπηρεσίες, ως κρίσιμο σημείο εντοπίστηκε η δραστηριοποίηση κατάλληλων φορέων επιχειρηματικής ανάπτυξης, οι οποίοι θα προετοιμάζουν τους NEETs προκειμένου να είναι επιχειρηματικά έτοιμοι να λάβουν χρηματοδότηση από τα τραπεζικά ιδρύματα, προς υλοποίηση των επιχειρηματικών τους σχεδίων. Αναφορικά με τις μη-οικονομικές υπηρεσίες, οι παριστάμενοι συμφώνησαν ότι η διαδικασία υποστήριξης δεν πρέπει να περιορίζεται σε προκατασκευασμένα επιχειρηματικά πλάνα και θεωρητικές εκτιμήσεις αλλά πρέπει να εκτείνεται στη ψυχολογική προετοιμασία του νέου επιχειρηματία και τη σύνδεση των οικονομικών εκτιμήσεων με δεδομένα πραγματικής έρευνας αγοράς.

Το έργο Young Entrepreneurs Succeed (YES!), στο πλαίσιο του οποίου πραγματοποιήθηκε το εργαστήριο, είναι έργο που υποστηρίζει την απασχόληση των νέων και χρηματοδοτείται από τα Ταμεία EEA & Norway Grants με 2,3 εκατ. Ευρώ.

Ενημερωτικό υλικό και πληροφορίες για το έργο είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα https://youngentrepreneurssucceed.com/