13/03/2019: Ανακοίνωση: Developer Portal

 
 

 

Σε εφαρμογή της νομοθεσίας (Ν.4537/2018) και της ενσωμάτωσης σε αυτήν της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ σχετικά με τις υπηρεσίες πληρωμών (PSD2), η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων, ανακοινώνει τη διάθεσή Developer Portal και περιβάλλοντος δοκιμών (API sandbox) για την υλοποίηση διασύνδεσης και απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση προς όλους τους ενδιαφερόμενους. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση https://developer.chaniabank.gr