01/11/2019: Ανακοίνωση: Προσωρινή διακοπή λειτουργίας υπηρεσίας web-banking

 
 

Ενημερώνουμε τους χρήστες της υπηρεσίας Chania Web-banking ότι την Τρίτη 05 Νοεμβρίου 2019 από τις 08:00 έως τις 09:00, η υπηρεσία δεν θα είναι διαθέσιμη λόγω απαραίτητων εργασιών συντήρησης.