04/03/2016: Ανακοίνωση:Τιμή διάθεσης συνεταιριστικής μεριδας

 
 

Μετά την ολοκλήρωση με επιτυχία της τελευταίας αύξησης του συνεταιριστικού κεφαλαίου της Τράπεζας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, λαμβάνοντας υπόψη την πραγματική αξία της συνεταιριστικής μερίδας, σύμφωνα με τις μεθόδους αποτίμησης του άρθρου 11 του Καταστατικόυ, αποφάσισε να καθορίσει τη συνολική τιμή διάθεσης της συνεταιριστικής μερίδας από 02/03/2016 σε 14,00 (δεκατέσσερα) ευρώ.