28/06/2015: Απόφαση Γενικής Συνέλευσης

 
 
Η Γενική Συνέλευση των μελών του Συνεταιρισμού κατά τη συνεδριάση της 28/06/2015, κατόπιν σχετικής πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφάσισε ομόφωνα την αναβολή της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης για τις 19 Ιουλίου 2015 και ώρα 10:30 στην έδρα της Τράπεζας (Ελ. Βενιζέλου 28-32, Χανιά).