19/11/2015: Απόφαση Γενικής Συνέλευσης

 
 
Η Γενική Συνέλευση των μελών του Συνεταιρισμού κατά τη συνεδριάση της 18/11/2015, κατόπιν σχετικής πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφάσισε ομόφωνα την διακοπή των εργασιών της και τη συνέχιση της της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης την Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 18:00 στην έδρα της Τράπεζας (Ελ. Βενιζέλου 28-32, Χανιά).