11/12/2015: Δελτίο Τύπου: Επιτυχής κάλυψη του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας για τη Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων

 
 

Με μεγάλη επιτυχία στέφθηκε το εγχείρημα της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων, για τη συγκέντρωση των απαιτούμενων κεφαλαίων, προκειμένου ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας, να πληροί τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά όλους τους συνεταίρους μας, παλαιούς και νέους, με τη συμμετοχή των οποίων ανακεφαλαιοποιήθηκε η Τράπεζά μας.

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων θα συνεχίσει να είναι ένας μοχλός ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας και να στηρίζει τις τοπικές κοινωνίες όπως έκανε καθ’ όλα τα 20 χρόνια της λειτουργίας της.

Παρά την επιτυχή ανακεφαλαιοποίηση, η αύξηση συνεταιριστικού κεφαλαίου συνεχίζεται μέχρι και τις 28 Δεκεμβρίου 2015 προκειμένου να δοθεί η ευκαιρία να συμμετάσχουν όλοι όσοι το επιθυμούν.

 

Σας Ευχαριστούμε