23/12/2014: Ανακοίνωση: Ματαίωση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

 
 
Η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων ανακοινώνει ότι με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου επειδή εξέλειπαν οι λόγοι σύγκλησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2014), αυτή ματαιώνεται.