10/06/2014: Δελτίο Τύπου: Αναπροσαρμογή Επιτοκίων

 
 

Μετά την αναπροσαρμογή του ελάχιστου επιτοκίου προσφοράς για τις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων διαμορφώνει  το Βασικό Επιτόκιο Χορηγήσεων της (ΒΕΧ) σε 9,15%   από 9,25% με ισχύ από 11 Ιουνίου  2014.

 

Η παρούσα δημοσιεύεται στον τύπο προς ενημέρωση όλων των δανειοληπτών και συναλλασσομένων της.

 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ    ΤΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΧΑΝΙΩΝ