28/6/2013: Δελτίο Τύπου: Διεξαγωγή Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

 
 

Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Συνεταίρων της Τράπεζας θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 30 Ιουνίου 2013 στις 10:30 στην έδρα της Τράπεζας, Ελ. Βενιζέλου 28-32, Χανιά.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έχουν ανακοινωθεί στον τύπο με τη δημοσίευση της Πρόσκλησης σε Γενική Συνέλευση ενώ είναι αναρτημένα στον διαδικτυακό τόπο της Τράπεζας, www.chaniabank.gr. Μεταξύ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης περιλαμβάνεται και η ενημέρωση των συνεταίρων από τη Διοίκηση για την πορεία της Τράπεζας και τα μελλοντικά σχέδιά της.

Η συνέλευση θα πραγματοποιηθεί οπωσδήποτε καθώς είναι η 2η επαναληπτική ενώ θα διενεργηθεί και ψηφοφορία για την εκλογή ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τα επόμενα τέσσερα χρόνια.