1/7/2013: Συγκρότηση σε σώμα Διοικητικού Συμβουλίου

 
 

Τη Δευτέρα 1 Ιουλίου 2013, συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 30 Ιουνίου 2013 των μετόχων του συνεταιρισμού "Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων ΣΥΝ.Π.Ε." και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

 

Πρόεδρος Δ.Σ.: Μαρακάκης Μιχαήλ
Αντιπρόεδρος Δ.Σ.: Ανδρουλάκης Γεώργιος
Γραμματέας Δ.Σ.: Βλαχάκης Στυλιανός
Ταμίας Δ.Σ.: Φαραντάκης Γεώργιος
Μέλη Δ.Σ. Βάμβουκας Αναστάσιος
Μπαδιερίτης Κυριάκος
Περιβολάκης Αλέξανδρος
Πούλακας Ιάσων
Χιωτάκης Ιωσήφ