14/02/2013: Δελτίο Τύπου: Αναπροσαρμογή Επιτοκίων Καταθέσεων

 
 

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων ανακοινώνει ότι από 15/02/2013 αναπροσαρμόζονται τα προσφερόμενα επιτόκια για προθεσμιακές καταθέσεις. Σε ένα περιβάλλον αλλεπάλληλων αλλαγών των δεδομένων της αγοράς και λαμβάνοντας υπόψη τις νέες συνθήκες, η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων προχωρεί στη μείωση των επιτοκίων των προθεσμιακών καταθέσεων ανάλογα με το προϊόν, το ποσό και τη διάρκεια της κατάθεσης.

Αναλυτική ενημέρωση για τα νέα επιτόκια παρέχεται από όλα τα υποκαταστήματα του δικτύου της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων καθώς και στην ιστοσελίδα της Τράπεζας www.chaniabank.gr