08/05/2013: Δελτίο Τύπου: Μεταβολή Επιτοκίων

 
 

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων, σε συνέχεια της μείωσης του Βασικού Επιτοκίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κατά 0,25 της μονάδας, προχωρά από τις 08 Μαϊου 2013 σε αντίστοιχη μείωση των επιτοκίων χορηγήσεων τα οποία έχουν ως επιτόκιο βάσης το βασικό επιτόκιο της Ε.Κ.Τ. Το επιτόκιο των κατηγοριών χορηγήσεων που είναι συνδεμένα με το Β.Ε.Χ. παραμένει σταθερό καθώς το Βασικό Επιτόκιο Χορηγήσεων (Β.Ε.Χ.) της Τράπεζας παραμένει αμετάβλητο.

Τα επιτόκια των καταθετικών λογαριασμών που είναι συνδεμένα με το Βασικό Επιτόκιο της Ε.Κ.Τ. μειώνονται ισόποσα κατά 0,25 της μονάδας ενώ τα επιτόκια όλων των υπολοίπων κατηγοριών παραμένουν αμετάβλητα.

Η παρούσα δημοσιεύεται στον τύπο προς ενημέρωση όλων των δανειοληπτών και σναλλασσομένων της.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΧΑΝΙΩΝ

Πατήστε ΕΔΩ για να δείτε τα επιτόκια της Τράπεζας.