28/2/2012: Δελτίο Τύπου: Αναπροσαρμογή επιτοκίων

 
 

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στην χρηματοπιστωτική και τραπεζική αγορά, διαμορφώνει το Βασικό Επιτόκιο Χορηγήσεών (ΒΕΧ) της σε 9,50% με ισχύ από 29 Φεβρουαρίου 2012. Επίσης από την ίδια ημερομηνία αναπροσαρμόζονται ανοδικά τα προσφερόμενα επιτόκια για προθεσμιακές καταθέσεις.

Η παρούσα δημοσιεύεται στον τύπο προς ενημέρωση όλων των δανειοληπτών και συναλλασσομένων της.

 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΧΑΝΙΩΝ

 

Πατήστε ΕΔΩ για να δείτε τα νέα επιτόκια