20/1/2012: Συνάντηση της Διοίκησης με τον Περιφερειάρχη Κρήτης

 
 

PR_2012_01_20

 

Κατόπιν πρωτοβουλίας της Περιφέρειας Κρήτης, πραγματοποιήθηκε σήμερα  το πρωί  στο Κεντρικό κτίριο της Τράπεζας Χανίων, συνάντηση της Διοίκησης της Τράπεζας με τον Περιφερειάρχη Κρήτης κ. Σταύρο Αρναουτάκη και τον Αντιπεριφερειάρχη Χανιών κ. Απόστολο Βουλγαράκη.   

Στα πλαίσια της συνάντησης συζητήθηκαν οι γενικότερες οικονομικές εξελίξεις στη χώρα ενώ ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Τράπεζας ενημέρωσε τους παρευρισκόμενους για τις ενέργειες της Τράπεζας κατά τη διάρκεια της κρίσης, για την παρούσα κατάσταση και για τα μελλοντικά σχέδια της Διοίκησης.

Έγινε εκτενής συζήτηση και αντηλλάγησαν απόψεις σχετικά με τις λοιπές αναπτυξιακές δραστηριότητες της Τράπεζας μέσω των θυγατρικών της εταιρειών. Ειδικότερα συζητήθηκαν θέματα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, Αφαλάτωσης, Χωροθέτησης νέου Επιχειρηματικού Πάρκου στα Χανιά και ανάπτυξη περιοχών Π.Ε.Ρ.ΠΟ.

Ο κ. Περιφερειάρχης τόνισε τη θετική συνεισφορά της Τράπεζας ως μοχλός ανάπτυξης για την οικονομική δραστηριότητα της Κρήτης και εξέφρασε της συμπαράστασή του στις δραστηριότητες του Ομίλου.

Κατόπιν αυτών οι παρευρισκόμενοι  συμφώνησαν  σε επόμενη συνάντηση να εξετάσουν συγκεκριμένους τρόπους και συνέργειες, στην κατεύθυνση της ανάπτυξης της τοπικής αγοράς και της επιχειρηματικότητας του νησιού.