16/2/2012: Ενημέρωση για τους χρήστες της υπηρεσίας Web-banking

 
 

Σας ενημερώνουμε ότι στους χρήστες του web-banking που δεν έχουν χρησιμοποιήσει την υπηρεσία για διάστημα άνω του έτους θα απενεργοποιούνται οι κωδικοί τους για λόγους δικής τους ασφάλειας.

Για την επανεργοποίηση των κωδικών θα πρέπει να συμπληρωθεί η αίτηση επανέκδοσης κωδικού χρήστη web-banking για Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να απευθυνθείτε σε ένα από τα καταστήματα της Τράπεζας ή στο τμήμα υποστήριξης της υπηρεσίας (support@chaniabank.gr)