13/01/2012: Ανακοίνωση: Νέα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή επενδυτικών σχεδίων στο πρόγραμμα "Εναλλακτικός Τουρισμός"

 
 

Με Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτικήας και Πολιτισμού και Τουρισμόυ εκδόθηκε νέα πρόσκληση ενδιαφέροντος για την υποβολή επενδυτικών σχεδίων στο πρόγραμμα "Εναλλακτικός Τουρισμός".

Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής επενδυτικών σχεδίων ορίζεται η Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2012

Δελτίο Τύπου ΕΦΕΠΑΕ (PDF, 185k)

Για περισότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα πατήστε εδω.