10/7/2012: Δελτίο Τύπου: Μεταβολή Επιτοκίων

 
 

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων, σε συνέχεια της μείωσης του Βασικού Επιτοκίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κατά 0,25 της μονάδας, προχωρά από τις 11 Ιουλίου 2012 σε αντίστοιχη μείωση των επιτοκίων χορηγήσεων τα οποία έχουν ως επιτόκιο βάσης το βασικό επιτόκιο της Ε.Κ.Τ. Το επιτόκιο των κατηγοριών χορηγήσεων που είναι συνδεμένα με το Β.Ε.Χ. παραμένει σταθερό καθώς το Βασικό Επιτόκιο Χορηγήσεων (Β.Ε.Χ.) της Τράπεζας παραμένει  αμετάβλητο.

Η παρούσα δημοσιεύεται στον τύπο προς ενημέρωση όλων των δανειοληπτών και συναλλασσομένων της.

 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΧΑΝΙΩΝ

 

Πατήστε ΕΔΩ για να δείτε τα επιτόκια της τράπεζας.