21/7/2011: Συνάντηση Μ.Μαρακάκη-Ι. Τσιπουρίδη

 
 

Την Τετάρτη 20 Ιουλίου 2011 στα γραφεία της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων στα Χανιά, ο Πρόεδρος της Τράπεζας κ. Μιχάλης Μάρακάκης υποδέχτηκε τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. κ. Ιωάννη Τσιπουρίδη, ο οποίος επισκέφθηκε την πόλης μας με αφορμή τον σχεδιασμό και την υλοποίηση μιας σειράς έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας που εκτελούνται στην Κρήτη, καθώς και για την προώθηση της διαδικασίας παραχώρησης του Υδροηλεκτρικού σταθμού Αγιάς Χανίων στην Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση και τη χρηματοδότηση από τη ΔΕΗ Ανανεώσιμες της μετατροπής του σε εκθεσιακό χώρο.

Ο κ. Τσιπουρίδης ανέφερε τα έργα που σχεδιάζονται από την εταρεία ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. στην Κρήτη και ο κ. Μαρακάκης εξήγησε την στρατιγική και εξεδήλωσε τον ενδιαφέρον της Τράπεζας να υποστηρίζει και να χρηματοδοτεί τέτοιου είδους αναπτυξιακά έργα. Στα πλαίσια αυτά, ο κ. Μαρακάκης έκανε με τη σειρά του έναν σύντομο απολογισμό των έργων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, τα οποία έχει χρηματοδοτήσει η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Κατόπιν αυτών, οι δυο άνδρες συμφώνησαν να διερευνήσουν ακόμα περισσότερο τη συνεργασία τους σε επόμενη συνάντηση, στο άμεσο μέλλον.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η πρώτη έμμεση συνεργασία των δυο φορέων αφορά την κατασκευή έξι φωτοβολταϊκών πάρκων της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. στον Αθερινόλλακο Λασιθίου. Τα έργα αυτά εκτελόυνται από την ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. (θυγατρική της ΚΡΗΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.) σε συνεργασία με την εταιρεία Solarise Α.Ε. και χρηματοδοτούνται από τη Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων, ενώ αναμένεται να συνδεθούν στο δίκτυο μέχρι τον ερχόμενο Οκτώβριο.