17/10/2011: Ανακοίνωση: Παράταση προγράμματος "Νέα Καινοτομική Επχειρηματικότητα"

 
 

Με απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, παρατείνεται η περίοδος υποβολής προτάσεων για το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ "Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα". Ως νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής επενδυτικών σχεδίων ορίζεται η Τρίτη 01 Νοεμβρίου 2011.

Για περισότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα πατήστε εδω.