15/11/2011: Ανακοίνωση: Παράταση & τροποποίηση προγράμματος "Εναλλακτικός Τουρισμός"

 
 

Με απόφαση της Έιδικής Υπηρεσίας Πολιτισμού και Τουρισμού (Ε.Υ.ΠΟ.Τ.) του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, τροποιείται το πρόγραμμα "Εναλλακτικός Τουρισμός" και παρατείνεται η περίοδος υποβολής προτάσεων. Ως νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής επενδυτικών σχεδίων ορίζεται η Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2011. 

Ανακοίνωση της Ε.Υ.ΠΟ.Τ. (PDF, 168k)

Για περισότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα πατήστε εδω.