13/7/2011: Αναπροσαρμογή Έπιτοκίων

 
 

Μετά την αναπροσαρμογή του ελάχιστου επιτοκίου προσφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων διαμορφώνει το Βασικό Επιτόκιο Χορηγήσεών της (Β.Ε.Χ.) σε 9,25% με ισχύ από 13 Ιουλίου 2011. Ταυτόχρονα, αναπροσαρμόζονται ανοδικά κατά 0,25% τα επιτόκια όλων των προϊόντων των προθεσμιακών καταθέσεων.

Η παρούσα δημοσιεύται προς ενημέρωση όλων των δανειοληπτών και συναλλασομένων με την Τράπεζα.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΧΑΝΙΩΝ