12/04/2011 Αναπροσαρμογή Επιτοκίων Χορηγήσεων

 
 

Μετά την αναπροσαρμογή του ελάχιστου επιτοκίου προσφοράς για τις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων διαμορφώνει το Βασικό Επιτόκιο Χορηγήσεών της (Β.Ε.Χ.) σε 9,00% με ισχύ από 13 Απριλίου 2011.

Η παρούσα δημοσιεύται στον τύπο προς ενημέρωση όλω των δανειοληπτών και συναλλασσομένων της.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΧΑΝΙΩΝ