2/3/2010: Συν/κή Τράπεζα Χανίων-Κρητικά Ακίνητα Α.Ε.-Prime Energy A.E. - Solarize A.E. Δημιουργούν μια νέα ισχυρή συνεργασία στο χώρο των φωτοβολταϊκών συστημάτων

 
 

Χανιά, 2 Μαρτίου 2010

Μια νέα ισχυρή συνεργασία στο χώρο των φωτοβολταϊκών συστημάτων ανακοινώνεται από την Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων και τον Όμιλο Εταιρειών Prime Energy - Solarise.

Πιο συγκεκριμένα, η θυγατρική της Τράπεζας Χανίων, Κρητικές Συμμετοχές Α.Ε. με αύξηση κεφαλαίου κατέχει πλέον το 30% της Prime Energy, ενώ άλλη θυγατρική της Τράπεζας Χανίων, η Κρητικά Ακίνητα Α.Ε. μαζί με την Solarise Α.Ε. προχωρούν στην ίδρυση νέας εταιρείας, της Ενεργειακής Κρήτης Α.Ε., με βασικό αντικείμενο την υλοποίηση φωτοβολταϊκών συστημάτων στην Κρήτη.

Η Prime Energy Α.Ε. είναι επενδυτική εταιρεία στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας με έμφαση στα φωτοβολταϊκά συστήματα, ενώ η Solarise Α.Ε. είναι μία εταιρεία κατασκευής φωτοβολταϊκών συστημάτων (EPC Contractor) με σημαντική δραστηριότητα στο χώρο.

Πρώτος καρπός αυτής της συνεργασίας είναι επτά (7) φωτοβολταϊκά πάρκα στους Μολάους Λακωνίας που έχουν ήδη ολοκληρωθεί - τέσσερα εξ αυτών είναι συνδεδεμένα στο δίκτυο της ΔΕΗ, ενώ τα άλλα τρία αναμένεται να συνδεθούν άμεσα. Τα εν λόγω πάρκα ανήκουν στην Prime Energy Α.Ε., κατασκευάστηκαν από την Solarise Α.Ε. και χρηματοδοτήθηκαν από την Τράπεζα Χανίων, ενώ ο βασικός εξοπλισμός (φωτοβολταϊκά πλαίσια και βάσεις στήριξης) προέρχονται από την ελληνική εταιρεία κατασκευής Φ/Β πλαισίων ExelGroup A.E.

Τα αμέσως επόμενα βήματα της συνεργασίας είναι η κατασκευή και σύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΗ, τριών (3) νέων Φ/Β πάρκων στην Κρήτη και ενός στο Κιλκίς, ιδιοκτησίας της Prime Energy Α.Ε., καθώς και η ολοκλήρωση της κατασκευής δεκαεπτά (17) φωτοβολταϊκών πάρκων στην Κρήτη, από συμβάσεις που έχουν ήδη υπογραφεί.

«Η Τράπεζα Χανίων, άμεσα ανταποκρινόμενη στα μηνύματα της εποχής, στηρίζει την πράσινη ενέργεια με το σχεδιασμό νέων ειδικών τραπεζικών προϊόντων για τη στήριξη των επιχειρηματιών που επενδύουν σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με έμφαση στα φωτοβολταϊκά συστήματα. Τα χρηματοδοτικά εργαλεία είναι ειδικά προσαρμοσμένα στις ανάγκες τόσο των επενδυτών όσο και των κατασκευαστών/προμηθευτών και οι όροι είναι ιδιαίτερα ευνοϊκοί». τόνισε ο κ. Μιχάλης Μαρακάκης, Πρόεδρος της Τράπεζας Χανίων και συνέχισε, «Η επιλογή του συγκεκριμένου Ομίλου έγινε με βασικό κριτήριο το χαρτοφυλάκιο, την τεχνογνωσία και την ταύτιση σε θέματα στρατηγικής».

Ο εκπρόσωπος των μετόχων των εταιριών κ. Αντώνης Κυριαζής τόνισε, «Τα φωτοβολταϊκά συστήματα αναδεικνύονται ως ένα από τα πιο καθαρά και υγιή χρηματοοικονομικά προϊόντα της σύγχρονης εποχής και μια Τράπεζα έχει πολλά να προσφέρει αλλά και να ωφεληθεί από αυτή τη δραστηριότητα. Πολύ περισσότερο όταν πρόκειται για την Τράπεζα Χανίων, η οποία έχει να επιδείξει συστηματικές και επιτυχημένες επενδυτικές δραστηριότητες».