2010-2005 :: 2010

 
 

24/9/2010 Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική ΣυνέλευσηΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε.» Το Διοικητικό Συμβούλιο της Συνεταιριστικής Τρ... 
 
26/7/2010: Πρόγραμμα "Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες"H Ένωση Συνεταιριστικών Τραπεζών Ελλάδος στο πλαίσιο της συνεργασίας της με τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης του «Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα 2007-2013» (ΕΠΑ... 
 
14/7/2010: "Πρόγραμμα Πράσινη Επιχείρηση"Η Ένωση Συνεταιριστικών Τραπεζών Ελλάδος (Ε.Σ.Τ.Ε.) σε συνεργασία με τον Ενδιάμεσο Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα’’ (ΕΠΑΝ ΙΙ), Ε.Φ.Ε.Π.Α.Ε., ενημερώ... 
 
2/7/2010: Αναπροσαρμογή Επιτοκίων ΧορηγήσεωνΗ Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες της χρηματοπιστωτικής και τραπεζικής αγοράς διαμορφώνει το Βασικό Επιτόκιο Χορηγήσεων της (Β.Ε.Χ.) σε 8,75% με ισχύ από 5 Ιουλίου 2010... 
 
27/5/2010: Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΩΝΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ«ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε.» Το Διοικητικό Συμβούλιο της Συνεταιριστικής Τρά... 
 
2/3/2010: Συν/κή Τράπεζα Χανίων-Κρητικά Ακίνητα Α.Ε.-Prime Energy A.E. - Solarize A.E. Δημιουργούν μια νέα ισχυρή συνεργασία στο χώρο των φωτοβολταϊκών συστημάτωνΧανιά, 2 Μαρτίου 2010 Μια νέα ισχυρή συνεργασία στο χώρο των φωτοβολταϊκών συστημάτων ανακοινώνεται από την Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων και τον Όμιλο Εταιρειών Prime Energy - Solarise. Πιο συγκ...