29/6/2009: Η Διοίκηση της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων συνεχίζει δυναμικά την πορεία της. 2267 συνέταιροι ψήφισαν για το Διοικητικό Συμβούλιο

 
 

Συνήλθε την Κυριακή 28 Ιουνίου 2009 η Τακτική Γενική Συνέλευση η οποία ενέκρινε τον Απολογισμό και τις Οικονομικές Καταστάσεις του 2008, αποφάσισε για τη διανομή μερίσματος 5 ευρώ και εξέλεξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τα επόμενα τέσσερα χρόνια.

Το εννιαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα στις 29/06/2009, υπό την προεδρία του κ. Μιχαήλ Μαρακάκη, έχει την ευθύνη να συνεχίσει την επιτυχημένη πορεία της Τράπεζας στα επόμενα τέσσερα χρόνια και να υλοποιήσει το πρόγραμμα που θα αυξήσει σημαντικά το μέγεθος της Τράπεζας, με την ανάπτυξη νέων καταστημάτων στην Κρήτη και σε άλλα σημεία της Χώρας.

Η Διοίκηση ενός Πιστωτικού Ιδρύματος και ιδιαίτερα κατά την περίοδο της κρίσης που διανύουμε απαιτεί διαρκή επαγρύπνηση, αυστηρή προσήλωση στο θεσμικό πλαίσιο, παρατήρηση και αντιμετώπιση του ανταγωνισμού, δήλωσε ο κ. Μαρακάκης. Το Διοικητικό Συμβούλιο, επιβεβαιώνοντας την επιτυχημένη θητεία του παρελθόντος, θα συνεχίσει την αναπτυξιακή πορεία και τις επιτυχίες της τράπεζας.

Η συγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα έχει ως εξής:

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

  1. Μαρακάκης Μιχαήλ, Πρόεδρος ΔΣ
  2. Ανδρουλάκης Γεώργιος, Αντιπρόεδρος ΔΣ
  3. Βλαχάκης Στυλιανός, Γραμματέας ΔΣ
  4. Φαραντάκης Γεώργιος, Ταμίας ΔΣ

Μέλη ΔΣ

  1. Βάμβουκας Αναστάσιος
  2. Μπαδιερίτης Κυριάκος
  3. Κουργιαντάκης Ευάγγελος
  4. Πούλακας Ιάσων
  5. Τζινάκης Εμμανουήλ

Αναλυτικά, τα αποτελέσματα των εκλογών ανά υποψήφιο είναι τα εξής:

Θέση Υποψήφιος Ψήφοι
1 Μαρακάκης Μιχαήλ 1644
2 Ανδρουλάκης Γεώργιος 855
3 Φαραντάκης Γεώργιος 728
4 Βλαχάκης Στυλιανός 626
5 Πούλακας Ιάσων 519
6 Τζινάκης Εμμανουήλ 504
7 Μπαδιερίτης Κυριάκος 443
8 Κουργιαντάκης Ευάγγελος 437
9 Βάμβουκας Αναστάσιος 400
10 Περιβολάκης Αλέξανδρος 386
11 Κατσουλάκης Μάρκος 383
12 Μυλωνάκης Στέφανος 228
13 Κλαψινός Ευάγγελος 84
14 Σκαλιδάκης Γεράσιμος 43
15 Τωμαδάκης Γεώργιος 28