20/1/2009: Μείωση Επιτοκίων Χορηγήσεων

 
 

Μετά τη μείωση του ελάχιστου επιτοκίου προσφοράς για τις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (Ε.Κ.Τ.), η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων διαμορφώνει το Βασικό Επιτόκιο Χορηγήσεών (Β.Ε.Χ.) της σε 7,50% με ισχύ από 21/1/2009.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων