2010-2005 :: 2009

 
 

29/6/2009: Η Διοίκηση της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων συνεχίζει δυναμικά την πορεία της. 2267 συνέταιροι ψήφισαν για το Διοικητικό ΣυμβούλιοΣυνήλθε την Κυριακή 28 Ιουνίου 2009 η Τακτική Γενική Συνέλευση η οποία ενέκρινε τον Απολογισμό και τις Οικονομικές Καταστάσεις του 2008, αποφάσισε για τη διανομή μερίσματος 5 ευρώ και εξέλεξε τα μέ... 
 
20/5/2009: Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΩΝΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ«ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε.» Το Διοικητικό Συμβούλιο της Συνεταιριστικής Τ... 
 
12/5/2009: Μείωση Επιτοκίων ΧορηγήσεωνΜετά την μείωση του ελάχιστου επιτοκίου προσφοράς για τις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων αντιστοίχως μειώνει το Βασικό Επιτόκιο ... 
 
7/4/2009: Μείωση Επιτοκίων ΧορηγήσεωνΜετά τη μείωση του ελάχιστου επιτοκίου προσφοράς για τις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων αντιστοίχως μειώνει το Βασικό Επιτόκιο Χ... 
 
10/3/2009: Μείωση Επιτοκίων ΧορηγήσεωνΜετά τη μείωση του ελάχιστου επιτοκίου προσφοράς για τις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων αντιστοίχως μειώνει το Βασικό Επιτόκιο Χ... 
 
3/3/2009: Απομάκρυνση Στελέχους από το Κατάστημα Παλαιόχωρας Ν. ΧανίωνΗ Διοίκηση της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων πληροφορεί τους συνεταίρους, τους πελάτες της, το κοινό και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι κατά τη διενέργεια εσωτερικού ελέγχου στο Κατάστημα Παλαιόχ... 
 
18/2/2009: Αναπροσαρμογή Επιτοκίων ΧορηγήσεωνΗ Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στη χρηματοπιστωτική και τραπεζική αγορά, διαμορφώνει το Βασικό Επιτόκιο Χορηγήσεών (Β.Ε.Χ.) της σε 8,75% από 1... 
 
20/1/2009: Μείωση Επιτοκίων ΧορηγήσεωνΜετά τη μείωση του ελάχιστου επιτοκίου προσφοράς για τις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (Ε.Κ.Τ.), η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων διαμορφώνει το Βασικό Επιτόκιο... 
 
9/1/2009: Ανακοίνωση Θέσης Εργασίας: Διευθυντής Καταστήματος (Κωδ. Η-Δ)Η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων προτίθεται να προσλάβει: ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (Κωδ. Η-Δ) Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν: Πτυχίο Ανώτατης εκπαίδευσης κατά προ...