9/4/2008: Ανακοίνωση: Δυνατότητα Εξόφλησης Λογαριασμών Δ.Ε.Η.

 
 

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων, παρέχει τη δυνατότητα εξόφλησης λογαριασμών Δ.Ε.Η. σε όλα τα Καταστήματα και μετά από τη λήξη τους.

Ειδικότερα, οι λογαριασμοί ρεύματος μπορούν να εξοφλούνται

α) στα Καταστήματα Πλατάνου (005) και Κισάμου (007) ανεξαρτήτως ημερομηνίας λήξεως και

β) σε ολα τα υπόλοιπα Καταστήματα μέχρι και πέντε (5) ημέρες μετά τη λήξη τους.