4/6/2008: Ανακοίνωση: Εξόφληση Λογαριασμών Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

 
 

Τώρα και εξόφληση λογαριασμών Δ.Ε.Υ.Α.Χ. στην Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων.

Σε συνεργασία με τη Δ.Ε.Υ.Α.Χ. (Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Χανίων) η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων παρέχει τη δυνατότητα εξόφλησης όλων των εμπρόθεσμων λογαριασμών σε όλα τα Καταστήματά της.