28/8/2008: Ανακοίνωση Θέσης Εργασίας: Στελεχος Χορηγήσεων, Κατάστημα Παλαιόχωρας

 
 

ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΣ, Ν. ΧΑΝΙΩΝ

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων προτίθεται να προσλάβει:

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ (Κωδικός: Π-Σ)

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν:

  1. Πτυχίο Ανώτατης εκπαίδευσης κατά προτίμηση οικονομικής κατεύθυνσης (το μεταπτυχιακό δίπλωμα θα συνεκτιμηθεί).
  2. Προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) ετών στον χρηματοοικονομικό τομέα και γνώση τραπεζικών προϊόντων.
  3. Πλήρη εξοικείωση με το περιβάλλον και την χρήση Η/Υ.
  4. Καλή γνώση Αγγλικών.
  5. Ηλικία 30-45 ετών, με εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άρρενες.
  6. Μόνιμη κατοικία στο Δήμο Πελεκάνου.
  7. Αναπτυγμένες ικανότητες διαπραγμάτευσης, υψηλές δυνατότητες επικοινωνίας και εξυπηρέτησης πελατείας, πνεύμα ομαδικής εργασίας, αναλυτική και τεκμηριωμένη σκέψη, αξιοπιστία καθώς και όρεξη για εργασία.

Η Τράπεζα εξασφαλίζει στο προσωπικό της εξαιρετικές συνθήκες εργασίας, περιθώρια βελτίωσης και ανάπτυξης, δυνατότητα πρωτοβουλίας, πρόσβαση σε καινοτόμες τεχνολογίες και ένα περιβάλλον πρωτοποριακό για την επαγγελματική εξέλιξη των εργαζομένων της. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση, υπόδειγμα της οποίας μπορούν να παραλάβουν από τα καταστήματα της Τράπεζας ή online κάνοντας κλικ εδώ (Adobe® PDF*,87Kb), συνοδευόμενη από το βιογραφικό τους σημείωμα και πρόσφατη φωτογραφία.

Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 30 Οκτωβρίου 2008.

Για οποιαδήποτε πληροφορία οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού της Τράπεζας. Οι αιτήσεις με την ένδειξη "Υπόψη: Διεύθυνση Ανρθρώπινου Δυναμικού", παραδίδονται ή ταχυδρομούνται στις εξής διευθύνσεις:

  • Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων, Ελ. Βενιζέλου 28-32, 73132 Χανιά
  • Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων, Κατάστημα Παλαιόχωρας, 73001 Χανιά