24/9/2008: Αποτελέσματα Επιλογής Προσωπικού

 
 

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής προσωπικού (οικονομολόγων με μεταπτυχιακές σπουδές) της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων για την ευρύτερη περιοχή του Νομού Χανίων.

Ο πίνακας των επιτυχόντων, από τον οποίο θα γίνονται οι προσλήψεις την προσεχή διετία, κατά σειρά επιτυχίας και εφόσον οι ανάγκες της Τράπεζας το επιτρέψουν, έχει ως εξής:

1 Ελπίδα Τσιτσιρίδη
2 Φανή Καπριδάκη
3 Στυλιανή Πολλάκη
4 Μαρία Βαρβατάκη
5 Ελένη Αρχοντάκη