24/9/2008: Αποτελέσματα Επιλογής Προσωπικού

 
 

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής προσωπικού (οικονομολόγων με μεταπτυχιακές σπουδές) της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων για την ευρύτερη περιοχή της πόλης του Ρεθύμνου.

Ο πίνακας των επιτυχόντων, από τον οποίο θα γίνονται οι προσλήψεις την προσεχή διετία, κατά σειρά επιτυχίας και εφόσον οι ανάγκες της Τράπεζας το επιτρέψουν, έχει ως εξής:

1 Μαρία Καριχημάκη
2 Δήμητρα Χατζή
3 Συμεών Ρωμανίδης
4 Ειρήνη Δαφέρμου
5 Φωτεινή Ταξάκη