15/10/2008: Αναπροσαρμογή Επιτοκίων Χορηγήσεων

 
 

Μετά τη μείωση του ελάχιστου επιτοκίου προσφοράς για τις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων διαμορφώνει το Βασικό Επιτόκιο Χορηγήσεών της (Β.Ε.Χ) σε 8,25% με ισχύ από 15 Οκτωβρίου 2008.

Η παρούσα δημοσιεύεται στον τύπο για την ενημέρωση όλων των δανειοληπτών και συναλλασσομένων της.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων