12/3/2008: Ανακοίνωση: Εξόφληση ληξιπρόθεσμων λογαριασμών Δ.Ε.Η.

 
 

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων συμμετέχει στο πιλοτικό πρόγραμμα της Δ.Ε.Η. για εξόφληση ληξιπρόθεσμων λογαριασμών. Προς το παρόν, η εξόφληση ληξιπρόθεσμων λογαριασμών γίνεται από τα Καταστήματα Πλατάνου (005) και Κισάμου (007) ενώ σύντομα η δυνατότητα αυτή θα παρέχεται από περισσότερα καταστήματα.