28/6/2007: Ανακοίνωση: Υποχρεωτική η χρήση του IBAN για τα εμβάσματα από την 1η Ιουλίου 2007

 
 

Από την 1η Ιουλίου 2007 γίνεται υποχρεωτική στην Ελλάδα η χρήση του ΙΒΑΝ (International Bank Account Number, διεθνής τυποποίηση αριθμού τραπεζικών λογαριασμών) και για τα εμβάσματα μεταξύ λογαριασμών των Τραπεζών που εδρεύουν στην Ελλάδα.

Ως εκ τούτου, για να κάνετε έμβασμα σε ευρώ σε πίστωση λογαριασμού που τηρείται σε άλλη Τράπεζα, πρέπει να έχετε ενημερωθεί εκ των προτέρων από τον δικαιούχο για τον αρ. λογαριασμoύ του σε μορφή ΙΒΑΝ. (Οι Ελληνικοί αριθμοί τραπεζικών λογαριασμών σε μορφή ΙΒΑΝ έχουν μήκος 27 χαρακτήρων και οι δύο πρώτοι χαρακτήρες είναι πάντα "GR").

Αντίστοιχα, για να πιστωθεί ο λογαριασμός σας στην Τράπεζά μας από έμβασμα που θα σταλεί από άλλη Τράπεζα, πρέπει να δώσετε στον αποστολέα τον αρ. λογαριασμού σας σε μορφή ΙΒΑΝ, που μπορείτε να βρείτε:

  • Στο βιβλιάριο ταμιευτηρίου σας ή στο αντίγραφο κινήσεως λογαριασμού που λαμβάνετε από την Τράπεζα.
  • Με τηλεφωνική κλήση στο Κατάστημα Εξυπηρέτησής σας, στα τηλέφωνα που δίνονται στην ηλεκτρονική σελίδα της Τράπεζάς μας.