26/9/2007: Συντονισμένη Αύξηση Συνεταιριστικού Κεφαλαίου

 
 

 

Σε συντονισμένη αύξηση του Συνεταιριστικού της Κεφαλαίου έως 15.000.000 ευρώ προχωρά από τη Δευτέρα, 1/10/2007, η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων, μετά την έγκριση του σχετικού ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς την 19/9/2007.

Η αύξηση Κεφαλαίου γίνεται με τη διάθεση μερίδων ως εξής:

  1. στην τρέχουσα τιμή των 157 ευρώ σε «παλαιά» και «νέα» μέλη και
  2. στην τιμή των 150 Ευρώ σε «παλαιά» μέλη, με άσκηση δικαιώματος.

Συγκεκριμένα κάθε συνεταίρος δικαιούται να αγοράσει με 150 Ευρώ τον αριθμό μερίδων που προκύπτει από τη διαίρεση του αριθμού των μερίδων που εξόφλησε έως και την 28/09/2007 με το συντελεστή 3,33. Το δικαίωμα αυτό μπορεί να μεταβιβαστεί σε άλλο συνεταίρο.

Οι εγγραφές θα πραγματοποιηθούν στα καταστήματα της Τράπεζας από 1/10/2007 έως 31/10/2007.

Τα αντληθέντα κεφάλαια που θα προκύψουν από την αύξηση θα συμβάλλουν στην υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος της Τράπεζας και θα ενισχύσουν περαιτέρω την κεφαλαιακή βάση της.

Το Ενημερωτικό Δελτίο (pdf 1,21MB) για την αύξηση Κεφαλαίου διατίθεται δωρεάν από 26/09/2007 σε έντυπη μορφή στα 22 καταστήματα της Τράπεζας και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της.

Οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές μπορούν να απευθύνονται σ’ οποιοδήποτε κατάστημα της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων για τη συμπλήρωση των αιτήσεων συμμετοχής στην αύξηση Κεφαλαίου, καθώς και για κάθε άλλη σχετική πληροφορία.

 

Οικονομικά Στοιχεία 2004-2006 Ενημερωτικού Δελτίου:


2006 Ισολογισμός (63ΚB)

Προσάρτημα Ισολογισμού (163ΚΒ)

Έκθεση Ελέγχου (81ΚΒ)
2005 Ισολογισμός (63ΚΒ)

Προσάρτημα Ισολογισμού (163 ΚΒ)

Έκθεση Ελέγχου (168ΚΒ)
2004 Ισολογισμός (317ΚΒ)

Προσάρτημα Ισολογισμού (164ΚΒ)

Έκθεση Ελέγχου (165ΚΒ)

Δείτε επιπλέον:

Κατάσταση Μεταβολών ιδίων Κεφαλαίων 2004-2006 (105ΚΒ)

Κατάσταση Ταμειακών Ροών 2004-2006 (125ΚΒ)

Ετήσιοι Απολογισμοί