2/8/2006: Ανακοίνωση: Προγραμματισμένη διακοπή της υπηρεσίας Chania Web-Banking

 
 

Σας γνωρίζουμε ότι το Σάββατο 5 Αυγούστου 2006, το σύστημα ηλεκτρονικής τραπεζικής (Web Banking) της Τράπεζας θα βρίσκεται εκτός λειτουργίας. Η απώλεια διαθεσιμότητας οφείλεται σε εργασίες αναβάθμισης δικτύου στο νέο Κατάστημα της Τράπεζας στην Αθήνα (Λ. Συγγρού 68). Το σύστημα θα επανέλθει κανονικά από την Κυριακή 6/8/2006.