20/2/2006: Ανακοίνωση Θέσεων Εργασίας: Στελέχη Χρηματοδοτήσεων Ν. Ηρακλείου και Ν. Ρεθύμνης

 
 

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων, στα πλαίσια του Επιχειρηματικού Σχεδίου ανάπτυξης σε ολόκληρη την Κρήτη ζητεί, για τα Καταστήματα του Νομού Ηρακλείου και του Νομού Ρεθύμνης, στελέχη χρηματοδοτήσεων.

ΣΤΕΛΕΧΗ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ (Θέσεις 3 στο Ηράκλειο ΚΩΔ. ΧΟΡ-ΑΚ και θέση 1 στο Ρέθυμνο ΚΩΔ. ΧΟΡ-ΡΘ)

Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν θα ενταχθούν στα Τμήματα Χορηγήσεων της Τράπεζας, στο Νομό Ηρακλείου και στο Νομό Ρεθύμνης, αντίστοιχα, και θα προωθηθούν μετά από εκπαίδευση σε θέσεις αναλυτών των αντίστοιχων Καταστημάτων και στη συνέχεια σε υπεύθυνες θέσεις νέων Καταστημάτων των δύο νομών.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ

 1. Πτυχίο ή Δίπλωμα Α.Ε.Ι. Οικονομικής Κατεύθυνσης (ημεδαπής ή αλλοδαπής). Εναλλακτικά, Πτυχίο ή Δίπλωμα Σχολής Θετικών Επιστημών (ημεδαπής ή αλλοδαπής) με απαραίτητο το μεταπτυχιακό του σημείου 7.
 2. Πολύ καλή γνώση χειρισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.
 3. Εξοικείωση και εμπειρία σε εμπορικά και νομικά θέματα.
 4. Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής ή άλλης Ευρωπαϊκής Γλώσσας.
 5. Ηλικία 25-35 ετών, με εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άρρενες.
 6. Δυνατότητα Εργασίας και Συντονισμού Ομάδας, καλή επικοινωνία και ευχέρεια στο γραπτό λόγο.

Ενισχυτικά Προαιρετικά Στοιχεία

 1. Μεταπτυχιακές σπουδές (Μ.Δ.Ε., MSc, MBA ή ανώτερο) στο χρηματοοικονομικό τομέα/ποσοτικές μεθόδους.
 2. Προϋπηρεσία στον χρηματοοικονομικό κλάδο και γνώση της τοπικής/περιφερειακής αγοράς.

Επίπεδο Αναφοράς

 • Υπεύθυνος Χορηγήσεων Κατ/τος και Δ/ντης Κατ/τος, Εξουσιοδοτήσεις Επιπέδου Στελέχους Κατ/τος
 • Επεξεργασία και παρουσίαση εισήγησης στις Επιτροπών Χορηγήσεων

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Βιογραφικό Σημείωμα με έμφαση στα αντικείμενα σπουδών και ειδικής εμπειρίας, με πρόσφατη φωτογραφία.
 2. Δύο Συστατικές Επιστολές (Ίδρυμα Α.Ε.Ι. ή Εργοδοτικός φορέας).
 3. Αντίγραφο ερευνητικής, επαγγελματικής ή εκπαιδευτικής εργασίας σχετικής με το αντικείμενο της προκήρυξης (π.χ. χρηματοοικονομική ανάλυση, εφαρμοσμένη οικονομική στατιστική, λογιστική Α.Ε., οικονομετρία, επιχειρησιακή έρευνα, θεωρία αποφάσεων κ.λπ.)
 4. Επιστολή επαγγελματικών στόχων και εξήγησης του ενδιαφέροντος για την Τράπεζα (έως δύο σελίδες Α4).

ΠΑΡΟΧΕΣ

Η Τράπεζα εξασφαλίζει στο προσωπικό της εξαιρετικές συνθήκες εργασίας, περιθώρια βελτίωσης και έρευνας, δυνατότητα πρωτοβουλίας, πρόσβαση σε καινοτομικές τεχνολογίες και ένα περιβάλλον πρωτοποριακό για την επαγγελματική εξέλιξη των στελεχών. Παρέχεται σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, πρόσθετη ιδιωτική ασφάλιση και αμοιβή με ελάχιστο επίπεδο την αντίστοιχη θέση της συλλογικής σύμβασης Ο.Τ.Ο.Ε. και κλιμάκωση ανάλογα με τα προσόντα.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Η διαδικασία επιλογής περιλαμβάνει αναλυτική αξιολόγηση φακέλου υποψηφίου και προσωπική συνέντευξη/παρουσίαση από ειδική ομάδα διοικητικών και επαγγελματικών στελεχών της Τράπεζας.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (με ημερομηνία αποστολής έως 10 Μαρτίου 2006)

Παράδοση ή αποστολή, μόνο με πλήρη δικαιολογητικά και τον κωδικό θέσης

 • Στην έδρα της Τράπεζας, Ελ. Βενιζέλου 34, 73132, Χανιά.
 • Στο Κατάστημα Α΄Ηρακλείου 25ης Αυγούστου 19, 71202, Ηράκλειο.
 • Στο Κατάστημα Ρεθύμνου, Λ. Κουντουριώτου 75, 74100 Ρέθυμνο.

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα Εκπαίδευσης της Τράπεζας, αρ. τηλ: 28210-25543, κ. Θ. Κατερινάκης.