9/12/2005: Αμετάβλητα τα επιτόκια στη Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων

 
 

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων ακολουθώντας τις επιθυμίες των μελών της και τις γενικές αρχές δεοντολογίας έχει προσαρμόσει τα κείμενα και τις συμβάσεις της στις γενικά αποδεκτές πηγές αναφοράς: επιτόκιο αναφοράς, χρήση δεικτών διεθνών αγορών και ανακοινώσεων οργάνων πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ή άλλων οργάνων, σχετικές οδηγίες της Τράπεζας της Ελλάδος και συστάσεις του Τραπεζικού Μεσολαβητή.

Μετά την απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για την αύξηση του ελάχιστου επιτοκίου προσφοράς για τις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης σε 2,25%, η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων αποφάσισε να «ανταμείψει» τους πελάτες δανειολήπτες της διατηρώντας αμετάβλητα, για το τρέχον διάστημα, τα επιτόκια όλων των χορηγητικών λογαριασμών. Για το λόγο αυτό μειώνει την προσαύξηση επιτοκίου χορηγήσεων κατά 0,25%, σε τρόπο ώστε το Βασικό Επιτόκιο Χορηγήσεων (ΒΕΧ) της Τράπεζας να παραμείνει χωρίς μεταβολή, για το τρέχον διάστημα, από τις 6 Δεκεμβρίου 2005.

Παράλληλα, προάγοντας το πνεύμα της σταθερότητας στην οικονομία και τα συναλλακτικά ήθη προστατεύει την ηρεμία της αγοράς διατηρώντας χωρίς μεταβολή και τα επιτόκια καταθέσεων, σε μια στάση αναμονής των εξελίξεων της χρηματοοικονομικής αγοράς.

Με τον τρόπο αυτό η Τράπεζα αναδεικνύει για άλλη μια φορά την ευαισθησία της, αφουγκραζόμενη τις ανάγκες των δανειοληπτών μελών της και επιδεικνύοντας μεγάλο βαθμό επιχειρηματικής υπευθυνότητας και κοινωνικής ευθύνης.

Η παρούσα δημοσιεύεται στον τύπο προς ενημέρωση όλων των δανειοληπτών και συναλλασσομένων της.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΧΑΝΙΩΝ