22/5/2005: Συνήλθε η Τακτική Γενική Συνέλευση

 
 

 

Συνήλθε την Κυριακή 22 Μαϊου 2005 η Τακτική Γενική Συνέλευση η οποία ενέκρινε τον Απολογισμό και τις Οικονομικές Καταστάσεις του 2004 και εξέλεξε τα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου για τα επόμενα τέσσερα χρόνια.