Η Tράπεζα

 
 

trapeza---Building

Η ανασυγκρότηση των μονάδων κοινωνικής οικονομίας, η συμπλήρωση των δραστηριοτήτων «λαϊκής βάσης», η ευελιξία και η διαφάνεια στα συναλλακτικά ήθη και η επίτευξη της ανακύκλωσης εισοδήματος-παραγωγής σε τοπικό επίπεδο, προς την κατεύθυνση της αυτάρκειας σε επίπεδο Νομού και Περιφέρειας αποτέλεσε το σκεπτικό για την ίδρυση της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων.

Με πρωτοβουλία μιας ομάδας ιδιωτών και επαγγελματιών ξεκίνησε  μια προσπάθεια που ήταν ριψοκίνδυνη, επειδή ήταν ένα εγχείρημα χωρίς παρελθόν (με την εξαίρεση της τράπεζας στη Λαμία), το θεσμικό πλαίσιο ανώριμο, η ανταπόκριση αβέβαιη, και η οικονομική κατάσταση του Νομού με πολλές διακυμάνσεις.

Τo 1993, το όραμα για μια τράπεζα νέας αντίληψης με καινοτόμα χαρακτηριστικά, πήρε σάρκα και οστά με την ίδρυση του Πιστωτικού Συνεταιρισμού Χανίων βάσει της  υπ’αριθμ. 296/93 Πράξης του Ειρηνοδικείου Χανίων ενώ το 1995 με την υπ’ αριθμ. 560/14/1995 απόφαση  της Τράπεζας της Ελλάδος μετεξελίχθηκε σε Τράπεζα: την Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων.

Κύρια χαρακτηριστικά της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων είναι η ενεργός συμμετοχή των συνεταίρων στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, η διαμόρφωση νέων προϊόντων προσαρμοσμένων στις ανάγκες τους, η ανταγωνιστικότητα των υπηρεσιών της Τράπεζας και η ταχύτητα ανταπόκρισης στα αιτήματα του κοινού και στις απαιτήσεις της αγοράς.