Μέσω καταστημάτων

 
 

Μέσω καταστημάτων

Για την κάλυψη των υποχρεώσεών σας, τα απαιτούμενα ποσά μεταφέρονται με ασφάλεια, απλά και γρήγορα σε άλλες τράπεζες του εσωτερικού αλλά και σε οποιαδήποτε τράπεζα του εξωτερικού μέσω του δικτύου των καταστημάτων της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων.

Επιπλέον, επωφεληθείτε των διευκολύνσεων του Ενιαίου Χώρου Πληρωμών σε Ευρώ και πραγματοποιήστε μεταφορά χρημάτων σε τράπεζες εγκατεστημένες σε 32 ευρωπαϊκές χώρες (χώρες προσχώρησης στο σύστημα SEPA), με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις όπως στην Ελλάδα. Απλά, εσείς επισκεφτείτε ένα από τα Καταστήματά μας:

  • δώστε μας τα στοιχεία του δικαιούχου (IBAN και BIC της τράπεζάς του)
  • συμπληρώστε μία απλή αίτηση
  • προσκομίστε μας, όταν κριθεί απαραίτητο, κάποια επιπλέον δικαιολογητικά

και εμείς θα σας εξυπηρετήσουμε άμεσα! Για τις πληρωμές των λογαριασμών και των λοιπών υποχρεώσεών σας, απλά ελάτε στο κατάστημά μας μαζί με το αποδεικτικό της οφειλής σας (λογαριασμός, εκκαθαριστικό κλπ) και εξοφλήστε τις πάσης φύσεως οφειλές σας.

Εναλλακτικά, συμπληρώστε μια πάγια εντολή άμεσης χρέωσης και ξεγνοιάστε από τις αυστηρές καταληκτικές ημερομηνίες και το τρέξιμο για την πληρωμή των λογαριασμών σας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, Δ.Ε.Υ.Α.) και λοιπών οικονομικών υποχρεώσεών σας (σταθερής τηλεφωνίας, internet, ασφαλιστικές εισφορές ΟΑΕΕ, ασφαλιστήρια ζωής, αυτοκινήτου κλπ).

Επισκεφθείτε το κατάστημά μας και απαλλαγείτε μία και έξω από τον όγκο των επαναλαμβανόμενων οικονομικών σας υποχρεώσεων αφού θα εξοφλούνται αυτόματα μέσω του τραπεζικού σας λογαριασμού.