Πληρωμές - Εμβάσματα

 
 

Πραγματοποιείστε τις πληρωμές των λογαριασμών σας στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη!

Μέσω της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων σας δίνεται η δυνατότητα για μεταφορά χρημάτων (εμβάσματα) σε άλλες Τράπεζες της Ελλάδας αλλά και οπουδήποτε στον κόσμο, ανάλογα με την  υπηρεσία που θα επιλέξετε.