Επενδυτικές Υπηρεσίες

 
 

Επενδυτικές Υπηρεσίες

To τμήμα Επενδυτικών Υπηρεσιών της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων παρακολουθεί online και real-time τα ενδοσυνεδριακά δεδομένα του Χ.Α.Α, εισάγει εντολές αγοράς ή πώλησης μετοχών και σας ενημερώνει για την τρέχουσα αξία του επενδυτικού χαρτοφυλακίου σας.

 

Μεταξύ των άλλων, το τμήμα Επενδυτικών Υπηρεσίων παρέχει:

 • Real time παρακολούθηση των τιμών των μετοχών του Χ.Α.Α.
 • On-line, real time αποτίμηση χαρτοφυλακίου.
 • Ημερήσιο και ιστορικό γράφημα τιμών των μετοχών.
 • Real time ενημέρωση για τις τιμές των δεικτών των ξένων αγορών.
 • Άμεση ενημέρωση για τα Οικονομικά, Επιχειρηματικά και Χρηματιστηριακά νέα της Ελληνικής και ξένης αγοράς.
 • Εντολές αγοράς μετοχών με χρέωση λογαριασμού
 • Εντολές πώλησης μετοχών με πίστωση λογαριασμού
 • Άμεση ενημέρωση για την κατάσταση (status) των Χρηματιστηριακών εντολών σας.
 • Άμεση πίστωση μερισμάτων σε τραπεζικούς λογαριασμούς πελατών.
 • Εντολές επαναπώλησης μετοχών που αγοράστηκαν την ίδια ημέρα.
 • Ενημέρωση για την  εκτέλεση των εντολών (πινακίδια).
 • Ενημέρωση πελατών σχετικά με τις αυξήσεις μετοχικών κεφαλαίων εταιρειών, διαγραφές εταρειών κ.λ.π.